За контакти:
06327/22-26
e-mail:
knigata@abv.bg


 


Читалище “Съзнателност“ заема важен дял в културно-просветния живот на село Овча могила.
Основано от шепа ентусиазирани и вдъхновени родолюбци в самия край на 19 век, то е център на културно-възпитателна дейност повече от 100 години. Едва ли 45-те участници в учредителното събрание проведено на 22.03.1899 г. са предполагали, че с този акт те са поставили началото на едно грандиозно дело - факел и светлина за следващите поколения. Читалището е наречено “Съзнателност“. Дейността му е насочена към духовното обогатяване и извисяване на селския труженик. Сега с признателност си спомняме имената на възрожденците основатели: учителите Минчо Миндов, Михаил Момчев и свещеник Стефан Бежков.
Със събраните чрез дарение книги от учители, ученици, видни и авторитетни жители на селото и с получаваните списания на селска и земеделска тематика се поставя началото на читалищната библиотека. От самото си създаване читалището започва да развива всестранна и разнообразна дейност.
1969 година е преломна в дейността на читалището. Завършен е и е открит нов читалищен дом с театрален салон с 500 места, обширна сцена, лекционна зала, клуб, репетиционни зали. Читалищната библиотека е обзаведена с нови съоръжения за книгосъхраннение, читалня, заемни за възрастни и деца.
За осемдесетата си годишнина читалище ”Съзнателност“ е удостоено с орден “Кирил и Методий – І І степен”.
Понастоящем Читалището има над 100 члена. Библиотеката разполага с 18 хиляди тома научно-популярна и художествена литература, която периодически се попълва с нови издания. Поддържа се редовен абонамент на ежедневници и периодични издания. Ежегодно през библиотеката преминават около 600 читатели. В Читалището се уреждат изложби на дърворезба, народно творчество и бит , живопис и др.
Дейността на Читалището се обуславя от необходимостта за естетично- нравствено възпитание на младежите и подрастващите, от потребностите на Овча могила, като курортно селище. Към Читалището функционират следните самодейни състави: женска певческа група, мъжка певческа група, театрален състав, детски театрален състав, юношески танцов ансамбъл, детски танцов състав в две възрастови групи, две групи за автентичен фолклор, духов оркестър и народен оркестър. За успехите на тези състави се съди по многобройните отличия и награди от национални и общински мероприятия. Те са постоянни участници и в мероприятията от културния афиш на селото.
Радостен е фактът, че в тези трудни времена все още има ентусиасти, които не жалят сили и свободно време и работят с всеотдайност за поддържане на читалищния огън. Всички овчемогилци черпят знания още от първите години на съзнателния си живот от съкровищницата на нашето родно читалище. И с право читалище “Съзнателност“ може да се нарече просветно огнище на Овча могила.